Regulamin

Nieskomplikowane reguły postępowania gwarancją powodzenia terapii

Pomagamy Pacjentom w przestrzeganiu zasad

Oddział dzienny (terapia dzienna) zajmuje się leczeniem osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, które dobrowolnie wyraziły zgodę na leczenie lub zostały zobowiązane do leczenia przez sąd.

I. ORGANIZACJA TERAPII

 1. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych wewnętrznie.
 2. Pełny cykl leczenia jednego pacjenta wynosi 8 tygodni.
 3. Rozkład zajęć wynika z harmonogramu zajęć oddziału dziennego.
 4. Grupa ma charakter półotwarty( do grupy mogą dołączyć nowe osoby do dwóch tygodni od rozpoczęcia cyklu)
 5. Przyjęcia na grupę odbywają się, co dwa tygodnie
 6. Na czas leczenia istnieje możliwość wydania zwolnienia L4.

II. ZASADY POBYTU NA ODDZIALE

 1. W trakcie terapii obowiązuje zakaz używania środków zmieniających świadomość.
 2. Jeśli Pacjent  uczestniczący w terapii wie o innym Pacjencie, który w trakcie leczenia na oddziale używa alkohol, narkotyki, powinien zgłosić ten fakt terapeucie.
 3. Na zajęcia pacjent przychodzi punktualnie.
 4. Pacjent może skorzystać z przepustki na załatwienie spraw osobistych lub urzędowych w wymiarze 5 godzin na całość terapii. O zamiarze wzięcia przepustki powinien poinformować wcześniej na społeczności i uzyskać zgodę od swojego terapeuty prowadzącego. Nie można skorzystać z przepustki jednorazowo.
 5. Nieobecności na zajęciach mogą zostać usprawiedliwione tylko po rozpatrzeniu sytuacji przez zespół terapeutyczny.

III. REGULAMIN PORZĄDKOWY

W budynku obowiązuje zakaz palenia.

Miejsce przeznaczone dla Pacjentów na czas pobytu w oddziale to: sala terapeutyczna i pomieszczenie kuchenne.

Na czas pobytu w oddziale gospodarzami pomieszczenia kuchennego są Pacjenci oddziału.

IV. WYPIS Z ODDZIAŁU

 1. W sytuacji złamania abstynencji – wypis następuje automatycznie.
 2. W sytuacji nieusprawiedliwionej nieobecności – wypis następuje automatycznie.
 3. Gdy w trakcie pobytu warunkowego pacjent otrzymał kolejne upomnienie.
 4. W sytuacji rażącego naruszenia regulaminu, nawet jeśli miało charakter jednorazowy.
 5. W sytuacji odmowy badania alkomatem i testami na inne substancje.
 6. W sytuacji jednoznacznego niezastosowania się do zaleceń terapeuty, jeśli zalecenie to miało istotne znaczenie dla przebiegu terapii.

VI. INNE INFORMACJE

 1. Ponowne przyjęcie pacjenta na oddział odbywa się tylko po uzyskaniu zgody na to przez zespół terapeutyczny.
 2. Za szkody materialne poczynione w trakcie pobytu na oddziale przez pacjenta odpowiedzialność finansową ponosi pacjent, które te szkody poczynił.

BORYKASZ SIĘ 
Z NAŁOGIEM

dzwoń 24h
tel 728 163 963

Oferujemy skuteczną pomoc
Zwycięstwo nad nałogiem
jest w zasięgu twoich możliwości.

Daj sobie szansę i zobacz sukcesy innych osób.
W niczym się od nich nie różnisz.
Centrum Terapii Uzależnień Szczecin

Copyright © 2019   www.ctu.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.

Facebook

YouTube