Coaching w CTU

Nowatorskie strategie z gwarancją powodzenia

Prawdziwi trenerzy rozwoju i motywacji

Słowo „coaching” robi w naszych czasach zawrotną karierę, wywodzi się z języka angielskiego gdzie oznacza coś pośredniego między korepetycjami a treningiem. Coaching uprawiany przez specjalistów szczecińskiego Centrum Terapii Uzależnień jest interaktywnym procesem rozwojowym regulowanym przez metody psychologiczne i związane z psychologią.

Coaching wiąże się z indywidualnymi uwarunkowaniami procesu podejmowania decyzji i jego związku z zaspokajaniem potrzeb. Mówiąc inaczej coaching jest rodzajem szkolenia, w którym poprzez stawianie odpowiednich pytań wspomaga się rozwój oraz zwiększa efektywność działania Klienta. Wspomniane pytania poza tym, że pobudzają do myślenia, czynią z Klienta aktywnego uczestnika procesu coachingowego, pomagają też ukierunkować się na określony cel i optymalizację własnych działań.

Dlaczego coaching?

Dlatego, że coaching jako proces ma na celu wzmocnienie Klienta, wspieranie go w dokonywaniu zmian i osiąganiu celów w oparciu o własne doświadczenia, zasoby i odkrycia. Przestał być stosowany wyłącznie w dziedzinach biznesu, finansów, czy planowania kariery. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu specjaliści Centrum Terapii Uzależnień stosują strategie coachingowe w procesach leczenia uzależnień (terapia indywidualna, terapia grupowa) zarówno chemicznych jak i behawioralnych, czyli zorientowanych na powtarzanie określonych działań.

Proponowane przez nas relacje coachingowe mają te same cechy co coaching biznesowy nakierowany na akcelerację rozwoju osobistego, czyli:

  • dobrowolność uczestnictwa
  • brak dyrektywności ze strony coacha
  • pomoc w uczeniu się, zamiast uczenia
  • kierunek pracy określa baza pytań
  • podstawą procesu jest atmosfera szacunku i akceptacji Klienta
  • umacnianie świadomości związanej z dokonywaniem zmian
  • skupienie na konkretnych celach

Im cięższa praca, tym lepsze efekty

Należy pamiętać, że coaching to indywidualna praca Klienta z coachem, zorientowana wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość (przeszłości nie można zmienić), która pozwala na lepsze poznanie samego siebie, jak też i na znalezienie równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym. Pomaga też podnieść poczucie własnej wartości, ponieważ istotą takiego szkolenia jest wykorzystanie wiedzy i umiejętności już posiadanych przez Klienta.

BORYKASZ SIĘ 
Z NAŁOGIEM

dzwoń 24h
tel 728 163 963

Oferujemy skuteczną pomoc
Zwycięstwo nad nałogiem
jest w zasięgu twoich możliwości.

Daj sobie szansę i zobacz sukcesy innych osób.
W niczym się od nich nie różnisz.
Centrum Terapii Uzależnień Szczecin

Copyright © 2019   www.ctu.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.

Facebook

YouTube