Grupy wsparcia

Najlepsze wsparcie resocjalizacji dla osób uzależnionych i ich rodzin

Grupy wsparcia


Dla kogo wsparcie?

Szczególną odmianą grupy terapeutycznej są grupy wsparcia. Organizujemy je zarówno dla osób uzależnionych jak i ich rodzin, bliskich, partnerów czy wspólników. W zależności od sytuacji Klienta i jego rodziny, proces terapeutyczny poprzedzają indywidualne spotkania z terapeutą. Wstępnym etapem jest ustalenie planu działania, którego celem jest wsparcie osób biorących udział w terapii, czyli zawarcie swoistego „kontraktu na zdrowienie”.

W dalszej kolejności rozpoczyna się terapia mająca na celu poprawę komunikacji, rozwiązywanie problemów bieżących oraz pracę nad poczuciem winy, pracę nad poczuciem krzywdy i naukę przebaczania, także samemu sobie.

Forma zależna od sytuacji

W pracy Centrum Terapii Uzależnień organizowane są różne grupy wsparcia. Formą podstawową są grupy, w których uczestniczą osoby połączone przez podobne problemy i trudności. Grupy mogą mieć charakter otwarty (gdy w każdym momencie mogą dołączyć do nich nowi członkowie) lub zamknięty.

Udział w takiej grupie polega na uporządkowanym dzieleniu się przeżytymi doświadczeniami, słuchaniu, nauce nawiązywania kontaktu i dzielenia się istotnymi informacjami oraz wzajemnym udzielaniu wsparcia emocjonalnego. Aktywność w grupie wsparcia stymuluje procesy pracy nad sobą i rozwoju osobistego, ale przede wszystkim uczy radzić sobie z codziennymi trudnościami, jakie wszyscy uczestnicy napotykają na co dzień.

Nikt nie jest samotną wyspą

Osobną formą wsparcia jest grupa przeznaczona dla partnerów osób uzależnionych. Jej celem jest zapewnienie zdobycia informacji, stosownych porad oraz wsparcia emocjonalnego osobom w sytuacjach kryzysowych związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez partnera, lub przejawianiem przez partnera wynikających z utraty kontroli nad zachowaniem uzależnień behawioralnych takich jak hazard, uzależnienie od gier, albo seksu. Udział w grupach wsparcia zawsze poprzedza spotkanie konsultacyjne.

Co może dać grupa wsparcia?

Do oferty Centrum Terapii Uzależnień należą także grupy wsparcia dla rodziców i bliskich osoby uzależnionej. Ich celem jest:

  • nauka nowych umiejętności interpersonalnych, koniecznych do poprawy jakości życia,
  • wzmocnienie umiejętności rozpoznawania własnych problemów psychologicznych, wynikłych z wieloletniego życia z osobą uzależnioną
  • poszerzanie wiedzy o uzależnieniach i współuzależnieniu

BORYKASZ SIĘ 
Z NAŁOGIEM

dzwoń 24h
tel 728 163 963

Oferujemy skuteczną pomoc
Zwycięstwo nad nałogiem
jest w zasięgu twoich możliwości.

Daj sobie szansę i zobacz sukcesy innych osób.
W niczym się od nich nie różnisz.
Centrum Terapii Uzależnień Szczecin

Copyright © 2019   www.ctu.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.

Facebook

YouTube