Sara Król

Specjalistka w indywidualnym podejściu terapeutycznym do Pacjenta

Kwalifikacje:

coach Sara Król

Sara Król

certyfikowany coach, pedagog, absolwent pracy socjalnej i resocjalizacji

Certyfikowany coach, pedagog, absolwent pracy socjalnej i resocjalizacji, obecnie w trakcie szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u osób dorosłych. Specjalizuje się w life&recovery coachingu czyli coachingu uzależnień, który jest doskonałym uzupełnieniem procesu terapii odwykowej. Może być stosowany równolegle lub stanowić jej kontynuację.
W swojej pracy coacha wykorzystuje nowoczesne metody i podejścia terapeutycznej; ACT, midfulness, compassion. Na sesjach wprowadza również elementy pracy z ciałem, elementy RTZ (racjonalna terapia zachowania), różnorodne techniki relaksacyjne orazwizualizację. Pracuje z klientami indywidualnie, prowadzi warsztaty z redukcji stresu „stres i stresory- jak je rozpoznać i oswoić”.

TEL. KOMÓRKOWY
PRACUJE Z OSOBAMI
  • w tracie terapii uzależnień lub po jej zakończeniu, w celu wsparcia działań terapeutycznych w wychodzeniu z uzależnienia.
  • z zaniżonym poczuciem własnej wartości, niską samooceną, autokrytycyzmem, obwinianiem siebie, z obniżonym nastrojem
  • w kryzysach związanych z przewlekłym stresem, trudną sytuacją osobistą, czy rodzinną (rozpad związku, utrata pracy, wypalenie zawodowe, trudności w relacjach z bliskimi)
  • z osobami doświadczającymi kryzysów egzystencjalnych, związanych z poszukiwaniem sensu życia, swojej tożsamości.
  • z osobami, które pragną przywrócić harmonię i równowagę do swojego życia.

Jeżeli odczuwasz wewnętrzną gotowość, by wprowadzić realne zmiany w pewnym obszarze swego życia, by wyznaczyć prawdziwy cel i efektywnie dążyć do jego osiągnięcia, by skonfrontować się z ograniczającymi przekonaniami, trudnymi myślami i emocjami a zarazem wzmocnić własną motywację, zwiększyć własną samoświadomość, oraz poczucie własnej mocy i zasobności, to zapraszam Ciebie serdecznie na sesje ze mną.

BORYKASZ SIĘ 
Z NAŁOGIEM

dzwoń 24h
tel 728 163 963

Oferujemy skuteczną pomoc
Zwycięstwo nad nałogiem
jest w zasięgu twoich możliwości.

Daj sobie szansę i zobacz sukcesy innych osób.
W niczym się od nich nie różnisz.
Centrum Terapii Uzależnień Szczecin

Copyright © 2019   www.ctu.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.

Facebook

YouTube