Program terapii dziennej

Gwarancja skutecznego leczenia dzięki dobranym programom

Program terapii dziennej


Dla kogo?

Program skierowany jest w szczególności do tych osób, które mają trudności w utrzymaniu dłuższej abstynencji i potrzebują wsparcia, a także do wszystkich, którzy nie chcą jechać do ośrodka stacjonarnego, a terapia ambulatoryjna w Poradni jest dla nich niewystarczająca. Mając na uwadze czas trwania terapii proponujemy do wyboru:

PROGRAM REALIZOWANY W RAMACH ODDZIAŁU DZIENNEGO - GRUPA I

Program trwa 8 tygodni. Zajęcia grupowe obywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 -13:30.

PROGRAM REALIZOWANY W RAMACH ODDZIAŁU DZIENNEGO - GRUPA II

Program trwa 8 tygodni. Zajęcia grupowe obywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 19:00 (godz. proponowane). 

Świadczenia zdrowotne udzielane są osobom z rozpoznaniem:

 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (nie wymagających innych specjalistycznych form leczenia)

Program psychoterapii obejmuje

 • Psychoterapię indywidualną i grupową
 • Społeczność terapeutyczną
 • Grupy zadaniowe
 • Pracę na indywidualnych planach terapii
 • Treningi umiejętności społecznych
 • Treningi asertywnych zachowań abstynenckich
 • Warsztaty zapobiegania nawrotom choroby
 • Psychoedukację
 • Wykłady na temat uzależnień
 • Treningi relaksacyjne
 • Arteterapię

Cele programu:

Cele, nad którymi Pacjent pracuje w czasie 8 tygodniowego pobytu na oddziale naszego Centrum Terapii Uzależnień w Szczecinie:

 • Uzyskanie wiedzy na temat objawów i mechanizmów uzależnienia
 • Budowanie świadomej motywacji do leczenia
 • Budowanie świadomości dotyczącej własnych ograniczeń
 • Rozpoznanie własnych doświadczeń związanych z utratą kontroli
 • Rozpoznanie i zmiana przekonań dotyczących zażywania
 • Rozpoznanie własnych symptomów głodu narkotykowego
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z głodem
 • Rozpoznanie nałogowych zachowań w dotychczasowym życiu
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć i emocji
 • Identyfikacja własnych problemów w związku z trudnościami z rozpoznawaniem i wyrażaniem uczuć
 • Uczenie konstruktywnych form komunikacji.
 • Uczenie podstawowych umiejętności interpersonalnych.
 • Nabywanie wiedzy nt. nawrotów choroby.
 • Uczenie się rozpoznawania własnych sygnałów ostrzegawczych.
 • Budowanie programu zapobiegania nawrotom.
 • Uczenie umiejętności zapobiegania nawrotom.
 • Rozpoznanie „zasobów” mogących służy trzeźwieniu
 • Diagnoza deficytów mogących wpływa na jakość trzeźwienia.
 • Ocena stopnia przygotowania do radzenia sobie w różnych, trudnych sytuacjach.
 • Uczenie się budowania sieci wsparcia.
 • Uzyskanie informacji dotyczących zachowań użytecznych w trzeźwieniu.
 • Rozpoczęcie pracy nad trenowaniem nowych zachowań

Po zakończeniu terapii wstępnej na Oddziale Pacjent ma możliwość kontynuować terapię jako członek grupy terapeutycznej dla absolwentów Oddziału (zajęcia odbywają się raz w tygodniu) Istnieje także możliwość kontynuowania terapii indywidualnej.

Jak wygląda dzień terapii

Grupa I - do 4 tygodnia

Społeczność poranna

Od poniedziałku do piątku:
godz. 08:30-09:15

Przerwa kawowa

Od poniedziałku do piątku:
godz. 09:15-09:30

Grupa edukacyjno-motywacyjna

Od poniedziałku do piątku:
godz. 09:30-11:00

Przerwa na posiłek

Od poniedziałku do piątku:
godz. 11:00-11:30

Grupa zadaniowa

Od poniedziałku do piątku:
godz. 11:30-12:30

Przerwa

Od poniedziałku do piątku:
godz. 12:30-12:45

Podsumowanie dnia - społeczność

Od poniedziałku do piątku:
godz. 12:45-13:30

Grupa II - do 4 tygodnia

Społeczność poranna

Od poniedziałku do piątku:
godz. 14:00-14:45

Przerwa kawowa

Od poniedziałku do piątku:
godz. 14:45-15:00

Grupa edukacyjno-motywacyjna

Od poniedziałku do piątku:
godz. 15:00-16:30

Przerwa na posiłek

Od poniedziałku do piątku:
godz. 16:30-17:00

Grupa zadaniowa

Od poniedziałku do piątku:
godz. 17:00-18:00

Przerwa

Od poniedziałku do piątku:
godz. 18:00-18:15

Podsumowanie dnia - społeczność

Od poniedziałku do piątku:
godz. 18:15-19:00

Grupa I - 5 - 8 tydzień

Społeczność poranna

Od poniedziałku do piątku:
godz. 08:30-09:15

Przerwa kawowa

Od poniedziałku do piątku:
godz. 09:15-09:30

Grupa rozwoju osobistego

Od poniedziałku do piątku:
godz. 09:30-11:00

Przerwa na posiłek

Od poniedziałku do piątku:
godz. 11:00-11:30

Grupa zapobiegania nawrotom

Od poniedziałku do piątku:
godz. 11:30-12:30

Przerwa

Od poniedziałku do piątku:
godz. 12:30-12:45

Podsumowanie dnia - społeczność

Od poniedziałku do piątku:
godz. 12:45-13:30

Grupa II - 5 - 8 tydzień

Społeczność poranna

Od poniedziałku do piątku:
godz. 14:00-14:45

Przerwa kawowa

Od poniedziałku do piątku:
godz. 14:45-15:00

Grupa rozwoju osobistego 2 tyg.

Od poniedziałku do piątku:
godz. 15:00-16:30

Przerwa na posiłek

Od poniedziałku do piątku:
godz. 16:30-17:00

Grupa zapobiegania nawrotom 2 tyg.

Od poniedziałku do piątku:
godz. 17:00-18:00

Przerwa

Od poniedziałku do piątku:
godz. 18:00-18:15

Podsumowanie dnia - społeczność

Od poniedziałku do piątku:
godz. 18:15-19:00

BORYKASZ SIĘ 
Z NAŁOGIEM

dzwoń 24h
tel 728 163 963

Oferujemy skuteczną pomoc
Zwycięstwo nad nałogiem
jest w zasięgu twoich możliwości.

Daj sobie szansę i zobacz sukcesy innych osób.
W niczym się od nich nie różnisz.
Centrum Terapii Uzależnień Szczecin

Copyright © 2019   www.ctu.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.

Facebook

YouTube