Leczenie uzależnień
od gier

Nowoczesne rozwiązania indywidualnie dopasowane do Pacjenta

Uzależnienie od gier


Nałogowy gamer

Leżąca u podstaw wielu uzależnień modyfikacja nastroju jako cel angażowania się w dane zachowanie jest częstym wyjaśnieniem nałogu oddawania się graniu. Wyróżniamy dwa główne typy tego uzależnienia. Pierwszy ma symptomy i skutki zbliżone do uzależnienia od hazardu (kasyna internetowe). Drugi zaś – często noszący znamiona siecioholizmu (uzależnienia od internetu) ma charakter bardziej eskapistyczny, związany z możliwością ucieczki przez sobą i swoimi problemami w wykreowany cyfrowo sztuczny świat.

Jak to możliwe

Według statystyk młodzież i dzieci spędzają coraz więcej czasu ze smartfonami, tabletami i przy komputerach. Wiele z nich oddaje się grom do 4 godzin dziennie lub więcej, co zawsze grozi popadnięciem w hazard albo granie kompulsywne. Na dzieciach i młodzieży jednak się nie kończy, ponieważ także dorośli w coraz większym stopniu rezydują w wirtualnym świecie, nierzadko przed 20 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Nawyk sprawdzania co 10 minut „czy przyszła nowa wiadomość” nie jest dla wielu osób niczym niezwykłym, ale dla specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia takich jak profesjonaliści Centrum Terapii Uzależnień w Szczecinie, czymś nader niepokojącym. Dodajmy do tego powszechny brak nawyku higieny psychicznej w towarzystwie łatwego dostępu do zakładów online, czy atrakcyjnych reguł bytowania w wirtualnym świecie w trybie multiplayer, a rozmiar ryzyka stanie się bardziej zrozumiały.

Najbardziej uchwytne przejawy

Uzależnienie od gier to przede wszystkim konflikt w obszarze intrapersonalnym (własnego wnętrza, szczególnie w sferze emocji). W dalszej perspektywie zaś – w relacjach interpersonalnych, gdzie z powodu obsesji na punkcie danej gry pojawiają się konflikty z rodziną, przyjaciółmi, środowiskiem szkolnym (albo zawodowym) oraz w relacjach z czynnościami, które wcześniej przynosiły satysfakcję (np. hobby).

Jak sobie z tym poradzić?

Jedną ze strategii terapeutycznych oferowanych przez Centrum Terapii Uzależnień w Szczecinie jest podejście do terapii określane jako wielomodalne. W przypadku uzależnienia od gier stosowane jest najczęściej połączenie terapii poznawczo-behawioralnej z elementami terapii wzmacniającej motywację.

Jednym z ważniejszych trybów terapii opartych na pracy nad motywacją jest Dialog Motywujący (motivational interviewing, MI) i jego modyfikacje, czyli terapia motywująca (motivational enhancement therapy, MET). Patrząc historycznie, strategie te pierwotnie były wynikiem inspiracji dostarczonej w pracy z osobami z problemem alkoholowym, gdzie odnotowano ich ogromną skuteczność. Korzystając z doświadczenia terapeutów z całego świata, szczecińscy specjaliści z powodzeniem przenoszą zdobycze tych terapii na grunt uzależnień behawioralnych. Kluczowym założeniem proponowanych przez nas metod jest wydobywanie i wspieranie motywacji wewnętrznej do zmiany (w opozycji do dyrektywnej motywacji zewnętrznej).

BORYKASZ SIĘ 
Z NAŁOGIEM

dzwoń 24h
tel 728 163 963

Oferujemy skuteczną pomoc
Zwycięstwo nad nałogiem
jest w zasięgu twoich możliwości.

Daj sobie szansę i zobacz sukcesy innych osób.
W niczym się od nich nie różnisz.
Centrum Terapii Uzależnień Szczecin

Copyright © 2019   www.ctu.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.

Facebook

YouTube