Pomoc online

Konsultacje terapeutyczne bez wychodzenia z domu

Pomoc online


Odległość nie musi mieć znaczenia

Wsparciem wszystkich form niesienia pomocy zawartych w ofercie Centrum Terapii Uzależnień jest pomoc on-line. Poza tym, że uzupełnia ona możliwości jakie niesie ze sobą każda strategia procesu terapeutycznego, może też w wielu przypadkach być osobną formą pomocy. Będzie tak szczególnie przy uzależnieniach nietypowych, niewyszczególnionych w kolejnych działach naszej witryny takich jak pracoholizm, uzależnienie od sterydów, zakupoholizm, czy kompulsywne formy biegów dalekodystansowych. Najczęstszymi formami pomocy on-line są relacje utrzymywane za pomocą telefonu, komunikatorów internetowych (messenger), poczty e-mail i systemu „Skype”.

Kto może skorzystać, kto powinien

Powody wyboru pomocy on-line nie zawsze wiążą się z trudnościami z dojazdem do naszej placówki, brakiem czasu czy zamieszkaniem Klientów poza Szczecinem. Wiele z nich ma podłoże ściśle psychologiczne.

Wśród naszych Klientów zdarzają się osoby, które miewają trudności z mówieniem na głos o tym, co czują – korespondencja przez email, lub wybrany komunikator są w takim przypadku bardzo dobrym rozwiązaniem. Inną możliwością może być trudność w utrzymaniu kontaktu wzrokowego podczas rozmowy – tu forma audio za pośrednictwem telefonu, lub skype’a skutecznie niweluje taki kłopot. Jeszcze inną kwestią może być pragnienie zachowania anonimowości, które niekoniecznie jest wynikiem stanów lękowych, lecz ma związek z prestiżem zawodowym, lub społecznym naszego Klienta.

Przy okazji warto wspomnieć, że nasi specjaliści kierują się w pracy zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Psychoterapeuty. W naszych gabinetach macie Państwo pewność co do poufności i bezpieczeństwa powierzanych nam informacji – wszyscy pracownicy Centrum Terapii Uzależnień w Szczecinie są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy zawodowej i lekarskiej, zaś ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową może nastąpić jedynie wtedy, gdy bezpieczeństwo naszego Klienta lub innych osób jest poważnie zagrożone. Mamy mnóstwo możliwości udzielenia pomocy, praktycznie w każdej sytuacji. Każda terapia zaczyna się od pierwszego kontaktu.

Najważniejsza jest skuteczność

Pomoc on-line jest stosunkowo nową strategią dostarczania pomocy psychologicznej. Według wyników badań przeprowadzanych na całym świecie oraz analiz skuteczności terapii opartej na sesjach zdalnych, można z całą pewnością stwierdzić, iż jest ona skuteczna. Przede wszystkim umożliwia znaczną poprawę zdrowia psychicznego, samopoczucia i zdolności radzenia sobie z problemami. Najważniejszym wskaźnikiem analizowanym przy pracach badawczych było zadowolenie Klientów, finalnie określone jako „bardzo wysokie”. Zgodnie z oceną doświadczenia jakie mamy w niesieniu pomocy on-line, wyniki prac naszych specjalistów nie odbiegają od standardów światowych.

Podczas badań skuteczności pomocy on-line niektóre eksperymenty wskazywały w porównaniu z pracą w warunkach konwencjonalnych na lepsze wyniki terapii online, między innymi w pracy z zaburzeniami depresyjnymi. Natomiast wszystkie zebrane informacje potwierdziły, że forma terapii jest w gruncie rzeczy sprawą wtórną – najważniejsze w procesie leczenia są doświadczenie i profesjonalizm specjalistów jaki gwarantujące skuteczność zachowanie standardów charakterystycznych dla pomocy psychologicznej.

Przede wszystkim konsultacja

To co najważniejsze – pierwszy kontakt ze specjalistami szczecińskiego CTU nie ma charakteru dyrektywnego, po prostu służymy pomocą w wyborze najlepszego rozwiązania i metody jego osiągnięcia. Wszystkie ustalenia mogą ulec zmianie w procesie leczenia. Jeśli podczas konsultacji zdecydujecie się Państwo na pomoc on-line, procedura realizacji zamierzeń przedstawia się następująco:

 • Wybór rodzaju terapii,
 • Wybór formy kontaktu (email, mesenger, skype, telefon) oraz terminu (dzień i godzina)
 • Wybór terapeuty
 • Potwierdzenie i opłacenie sesji za pośrednictwem wskazanej platformy
 • Realizacja ustaleń i terapia

Konsultacja – szczegóły

Konsultacja jest stałym punktem naszej współpracy z Klientami, warto powiedzieć o niej kilka słów więcej: Konsultacja psychologiczna to podstawowe narzędzie diagnozy i pomocy – jej przebieg ma formę rozmowy, która pozwala nam zorientować się w naturze problemów Klienta, jemu zaś samemu pozwala spojrzeń na swoją sytuację z dystansu i nowej perspektywy.

Możliwość przeanalizowania przez Klienta własnego postępowania i możliwości oraz np. identyfikacji emocji jest pierwszym zrębem pracy terapeutycznej. W związku z tym konsultacja może się okazać doraźną pomocą, albo zakończyć konkretną psychologiczną diagnozą, łącznie ze wskazaniem form dalszej pomocy i możliwości rozwiązań poruszonych problemów.

On-line znaczy „szybko”

Dzięki pomocy on-line oferujemy Państwu pełne i profesjonalne sesje pracy terapeutycznej, sesje relacji coachingowych i pełen zakres oferty konsultacyjnej niezależnie od miejsca w którym Państwo aktualnie przebywacie.

Tak jak w przypadku każdej dziedziny, w jakiej specjalizuje się nasz ośrodek, w pomocy on-line oferujemy pełen zakres możliwych do realizacji strategii pomocowych - od natychmiastowego wsparcia w przypadku negatywnych emocji, stanów wzmożonego niepokoju i niepewności oraz napadów lęku, poprzez wspólne korekty nieskutecznych strategii radzenia sobie z problemami po pomoc w opuszczeniu błędnego koła nietrafionych wyborów.

Pomoc online pozwala na skorzystanie z tych samych narzędzi, jakimi posługują się nasi specjaliści podczas pracy w formach konwencjonalnych. Jej najważniejsze zalety w oczach tych z naszych Klientów, którzy skorzystali już z tej formy pomocy to:

 • poczucie bezpieczeństwa
 • szybkość
 • łatwy dostęp
 • eliminacja ryzyka stereotypowych ocen na podstawie wieku, czy sposobu prezentacji (unikamy oceny dokonywanej zarówno przez Klienta, jak i obsługującego go terapeuty)
 • okazja do nazwania własnych  emocji,
 • możliwość szybkiego dokonania obiektywnego wglądu we własną sytuację
 • w przypadku kontaktu korespondencyjnego (mail, komunikatory) uzyskanie pomocy w formie wiadomości pisanych pozwala przechowywać je i wielokrotnie do nich wracać, nie ma też ryzyka, że się czegoś nie dosłyszy, czy nie zapamięta
 • pomoc on-line jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają pewności, czy jej potrzebują

Przypadki szczególne

Zgłaszając się w sprawie tej formy pomocy należy liczyć się z możliwością, że sytuacja z którą się Państwo do nas zwrócicie, będzie taką, przy której kontakt on-line nie będzie wskazany, albo okaże się niewystarczający. Należy liczyć się z możliwością propozycji znalezienia specjalisty, który będzie mógł pomóc wyłącznie w rzeczywistości realnej. Będzie tak między innymi w przypadku konieczności farmakoterapii.

Gwarancja skuteczności

Jeśli chodzi o wskazówki dla naszych Klientów, którzy chcą skorzystać, albo już korzystają z tej formy pomocy, dla zwiększenia skuteczności form pomocy on-line prosimy o położenie nacisku na następujące sprawy:

 • staranność językowa
 • unikanie literówek (inaczej komunikaty mogą być niezrozumiałe)
 • pisanie w sposób zrozumiały, tj. z użyciem języka konwencjonalnego i słów zrozumiałych powszechnie
 • koncentracja na sprawach i informacjach ważnych (aby nie trwonić czasu, za który Państwo płacicie)

BORYKASZ SIĘ 
Z NAŁOGIEM

dzwoń 24h
tel 728 163 963

Oferujemy skuteczną pomoc
Zwycięstwo nad nałogiem
jest w zasięgu twoich możliwości.

Daj sobie szansę i zobacz sukcesy innych osób.
W niczym się od nich nie różnisz.
Centrum Terapii Uzależnień Szczecin

Copyright © 2019   www.ctu.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.

Facebook

YouTube