Leczenie uzależnień
od hazardu

Profesjonalna pomoc osobom uzależnionym od hazardu w Szczecinie

Czym jest mania hazardu?

Uzależnienie od hazardu należy do grupy uzależnień behawioralnych, czyli zorientowanych na działanie niezwiązane z przyjmowaniem substancji chemicznych (psychoaktywnych). Wskaźnikiem zaburzenia jest nałogowe zachowanie, przejawiane w sposób patologiczny nie tyle dla uzyskania przyjemności, lecz dla zniwelowania negatywnych afektów, wynikających ze złego samopoczucia, obniżonej samooceny, nastroju przygnębienia, albo innych.

Sytuacja osoby uzależnionej zależy od relacji między zachowaniem, afektem i procesami poznawczymi. Regulacja nie wyczerpuje zakresu podejmowanej pracy terapeutycznej, ponieważ nałogowe zachowanie jest w istocie utratą kontroli nad sobą.  

Różne formy uzależnieia

Świat zarabia na hazardzie, a pomimo ciągłych regulacji prawnych zawsze znajduje okazje do oferowania kolejnym osobom możliwości utraty pieniędzy w atmosferze silnych emocji. Kolejne punkty automatów do gier, internetowy poker, czy bukmacherzy w sieci – wszystko to może w którymś momencie doprowadzić do strukturalnej (nie incydentalnej) utraty kontroli nad zachowaniem. Jej wyniki bywają różne - długi, utrata pracy, utrata rodziny, utrata przyjaciół.

Każda historia uzależnienia od hazardu jest wynikiem indywidualnych uwarunkowań i osobistego podejścia do życia. W związku z tym wymaga za każdym razem nowego podejścia, bez generalizowania wiedzy o procesach uzależnienia, zachowaniach i terapii.

Hazard jest uleczalny

Preferowane przez specjalistów szczecińskiego Centrum Terapii Uzależnień podejście poznawczo-behawioralne stanowi obecnie najczęściej stosowaną na świecie terapię w przypadku osób uzależnionych od czynności.

Opiera się ono na założeniu, że zaangażowanie w zachowania problemowe wynika najczęściej z nieadekwatnych przekonań i związanych z nimi zachowań (zafiksowanych na skutek procesów uczenia się). Pierwszoplanowym celem terapii jest więc identyfikacja i rekonstrukcja zniekształconych przekonań, związanych z nimi emocji i zachowań.

Przykładem jest sytuacja, w której Pacjent uczy się rozpoznawać mechanizm zależności między tym, że negatywne emocje prowadzą do chęci odprężenia się, a tym, że gry hazardowe pozwalają na chwilę zapomnienia o problemach i samodzielnie przeciwdziałać utrwalaniu tego mechanizmu jako nawyku.

Mamy na to sposoby

Kolejnym celem terapii będzie wypracowanie przez Klienta nowych sposobów realizacji potrzeb, nowych strategii radzenia sobie ze stresem czy negatywnym samopoczuciem.

Do metod poznawczych i behawioralnych stosowanych przez naszych specjalistów obok rekonstrukcji poznawczej i psychoedukacji należy rozwijanie umiejętności psychospołecznych (takich jak nawiązywanie relacji interpersonalnych), rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem, jak również techniki tworzenia planu zapobiegania nawrotom.

BORYKASZ SIĘ 
Z NAŁOGIEM

dzwoń 24h
tel 728 163 963

Oferujemy skuteczną pomoc
Zwycięstwo nad nałogiem
jest w zasięgu twoich możliwości.

Daj sobie szansę i zobacz sukcesy innych osób.
W niczym się od nich nie różnisz.
Centrum Terapii Uzależnień Szczecin

Copyright © 2019   www.ctu.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.

Facebook

YouTube