Leczenie Uzależnień w Szczecinie

Skuteczne programy pomocy psychologicznej i terapeutycznej

Centrum Terapii Uzależnień


Czym się zajmujemy

W placówce funkcjonuje Poradnia Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych oraz Oddział Dzienny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w Szczecinie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi m.in. od alkoholu, narkotyków oraz doświadczającymi przemocy ze strony bliskich. Doświadczenie zawodowe zdobywaliśmy prowadząc terapie długoterminowe w ośrodkach odwykowych działających w oparciu o model społeczności terapeutycznej. Dodatkowo część z nas pracuje w placówkach ambulatoryjnych, a także współpracujemy z PCPR w Policach w zakresie prowadzenia programu korekcyjnego dla sprawców przemocy. Wierzymy, że nasze różnorodne doświadczenie w pracy w ośrodkach odwykowych, poradniach ambulatoryjnych oraz w Centrum Interwencji Kryzysowej sprawi, że przygotowana przez nas oferta będzie dla Państwa atrakcyjna pod kątem możliwości wyboru formy leczenia. Serdecznie zapraszamy.

Centrum świadczy usługi w bardzo szeroko rozumianej dziedzinie terapii uzależnień, nasze działania mają charakter ambulatoryjny. Oznacza to, że pacjent nie musi stale przebywać w miejscu prowadzenia terapii. Procesy leczenia nie są dzięki temu np. blokowane przez zakłócenie relacji z rodziną, czy przerwy w pracy zawodowej. Leczenie ambulatoryjne pozwala też uniknąć ryzyka zniweczenia efektów terapii przez zjawisko tzw. „wtórnej zależności” od ośrodka, a programy terapeutyczne zajmują mniej czasu i mogą się koncentrować na oddziaływaniach związanych z utrzymaniem przez Klientów ich ról społecznych. W związku z tym, z naszej oferty korzystają najczęściej mieszkańcy Szczecina i okolic.

To co najważniejsze

Będąc odpowiedzią na potrzeby dużej aglomeracji miejskiej jaką jest Szczecin propozycja Centrum Terapii Uzależnień obejmuje leczenie uzależnień dwóch grup:

Pracujemy zarówno z Klientami dostrzegającymi u siebie symptomy uzależnienia, jak również mającymi kontakt z takimi osobami (członkowie rodzin, przyjaciele, wspólnicy).

W ramach terapii proponujemy między innymi:

  • kompleksowe programy dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych;
  • programy dla członków rodzin uzależnionych;
  • porady psychologiczne;
  • konsultacje psychiatryczne;
  • treningi i warsztaty;
  • dodatkowe programy terapeutyczne (dla Ofiar Przemocy Domowej, dla Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz inne).

Przede wszystkim profesjonalizm

Wszystkie prace Centrum Terapii Uzależnień prowadzą i nadzorują wyłącznie certyfikowani specjaliści, których działania dopasowywane są do indywidualnych potrzeb i problemów Klienta. Wśród naszych uprawnień znajdują się certyfikaty specjalistyczne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Nasz zespół dysponuje zarówno doświadczeniem życiowym i terapeutycznym, jak i fachową wiedzą w dziedzinach wymaganych przez specyfikę realizowanych zadań. Sprawiają one, że proces zmiany i droga w poznawaniu samego siebie są dla naszych Klientów łatwiejsze do przejścia. Do strategii rozwiązań jakie proponujemy należą przede wszystkim

  • Dialog motywujący
  • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
  • Strategie zawierające elementy psychoterapii poznawczo- behawioralnej
Renata Bąk - ZnanyLekarz.pl

Oferta CTU

BORYKASZ SIĘ 
Z NAŁOGIEM

dzwoń 24h
tel 728 163 963

Oferujemy skuteczną pomoc
Zwycięstwo nad nałogiem
jest w zasięgu twoich możliwości.

Daj sobie szansę i zobacz sukcesy innych osób.
W niczym się od nich nie różnisz.
Centrum Terapii Uzależnień Szczecin

Copyright © 2019   www.ctu.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.

Facebook

YouTube