Terapia grupowa

Metoda najbardziej doceniana przez Pacjentów

Terapia grupowa w CTU


Stara prawda - razem zawsze raźniej

Jedną z najskuteczniejszych metod stosowanych w terapii uzależnień jest grupa terapeutyczna. Obok procesu dynamiki grupowej wspomagającej motywację do przejścia zmiany w procesie leczenia, wykorzystuje ona zjawisko projekcji. Oznacza to, że dla każdego uczestnika sesji grupa stanowi swoiste lustro, w którym można się przejrzeć, a zarazem dostrzec i zidentyfikować własne uczucia, myśli i działania.

Udział w terapii grupowej jest dla uczestników okazją do przyjrzenia się własnym problemom na tle relacji społecznych, do konfrontacji swoich trudności z doświadczeniami innych osób, stanowi też przestrzeń do nauki bycia w relacji. W dalszej perspektywie terapia grupowa pozwala wyuczone w procesie terapeutycznym umiejętności przenieść do codziennego życia. W połączeniu z terapią indywidualną grupa terapeutyczna zwiększa szanse na powodzenia procesu leczenia i satysfakcję z wypróbowanych w kolejnych sesjach metod radzenia sobie z problemami. Wśród grup terapeutycznych prowadzonych w Centrum Terapii Uzależnień w Szczecinie do najczęściej organizowanych należą przede wszystkim:

  • Grupy motywacyjno-edukacyjne
  • Grupy terapii pogłębionej
  • Grupy zapobiegania nawrotom

Grupa motywacyjno-edukacyjna, czyli jak osiągnąć zmianę

Wielu Pacjentów Centrum Terapii Uzależnień chciałoby przestać zażywać narkotyki. Wielu nie wie jak zacząć, inni miewają trudności w utrzymaniu abstynencji. Z myślą o takich osobach tworzymy grupy motywacyjno-edukacyjne, oparte na cyklu około dziesięciu spotkań, na których można uzyskać konkretne terapeutyczne wsparcie w budowie motywacji do zmiany. Kolejne sesje pozwalają zdobyć podstawową wiedzę o chorobie jaką jest uzależnienie oraz zapoznać się z metodami utrzymania abstynencji. Na uwagę zasługuje, że jedynymi warunkami uczestnictwa są:

  • abstynencja w dniu kiedy sesja grupowa się odbywa
  • konsultacja z terapeutą kwalifikującym do grupy

Wskaźnikiem pozytywnego oddziaływania grupy są późniejsze decyzje Klientów dotyczące podjęcia leczenia i przemiany swojego życia.

Grupa terapii pogłębionej, by kontynuować drogę ku zdrowiu

Każdy z naszych Pacjentów ma świadomość, że może żyć bez pomocy używek i świetnie będzie sobie radzić bez nich. Terapia grupowa na organizowanych przez nas sesjach służy pogłębieniu tej świadomości. Dokonujemy tego poprzez konkretne strategie samopoznania, rozpoznawanie własnych zasobów i atutów psychospołecznych oraz naukę wzmacniania ich i wykorzystywania w życiu codziennym.

Grupa zapobiegania nawrotom – nikt nie jest samotny w swej drodze

Podstawowym lękiem towarzyszącym Klientom Centrum Terapii Uzależnień są mniej lub bardziej uświadomione obawy przed powrotem do nałogu. Wiedząc o tym, uczyniliśmy Grupę Zapobiegania Nawrotom integralną częścią proponowanej przez nas terapii grupowej. Sesje grupy organizowane są cyklicznie i nie tylko pozwalają zdobyć konkretną wiedzę na temat nawrotów, ale i poznać metody zapobiegania im. Uczą też tworzyć indywidualne plany zapobiegawcze.

Uczestnictwo w grupie przysługuje osobom, które doświadczyły epizodów przerwania abstynencji alkoholowej albo narkotykowej, ale udało im się nie wrócić do nałogu. Osoby takie pracują nad powrotem do abstynencji, nad analizą sytuacji nawrotu i planem dalszej trzeźwości. Dokonują też wymiany doświadczeń terapeutycznych z innymi osobami. Warunkiem uczestnictwa w grupie zapobiegania nawrotom jest konsultacja z terapeutą uzależnień.

BORYKASZ SIĘ 
Z NAŁOGIEM

dzwoń 24h
tel 728 163 963

Oferujemy skuteczną pomoc
Zwycięstwo nad nałogiem
jest w zasięgu twoich możliwości.

Daj sobie szansę i zobacz sukcesy innych osób.
W niczym się od nich nie różnisz.
Centrum Terapii Uzależnień Szczecin

Copyright © 2019   www.ctu.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.

Facebook

YouTube