Leczenie Uzależnień od alkoholu

Strategie leczenia o wysokiej skuteczności - pomoc uzależnionym i ich bliskim

Uzależnienie od alkoholu - zarys ogólny

Alkoholizm należy do problemów społecznych, pojawiających się w każdym środowisku bez względu na status materialny, poziom wykształcenia, lokalizację czy nawet wiek. Uzależnienie od alkoholu jest potępiane przez społeczeństwo i stygmatyzowane znacznie bardziej niż np. narkomania, ponieważ traktuje się je jako wolny wybór osoby uzależnionej. Prowadzi to do odrzucenia takiej osoby, izolacji i dalszej jej degradacji.

Uzależnienie poważniejsze, niż mogłoby się wydawać

Leczenie alkoholizmu jest skomplikowane - wymaga nie tylko dobrej woli Pacjenta, ale też współpracy osób bliskich. Alkoholizm przejawia się nie tylko fizycznym uzależnieniem od napojów alkoholowych, ale również psychicznym. W związku z tym uznawany jest za jednostkę chorobową o charakterze psychosomatycznym, która wymaga leczenia zarówno poprzez odtruwanie organizmu, jak i w kontekście psychicznym.

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą przewlekłą, często niemożliwą do samodzielnego pokonania, a w konsekwencji śmiertelną. Towarzyszą jej wymagające pracy terapeutycznej obciążenia psychiczne takie jak stres, frustracja, smutek i stany depresyjne, poczucie alienacji, ból oraz niekiedy agresja i skłonność do przemocy.

Wszystko zależy od Ciebie

Poza szczególnymi przypadkami leczenia narzuconymi sądownie, nikt kto podejmuje leczenie uzależnienia od alkoholu, nie może być do niego przymuszany. Pierwszym i najważniejszym krokiem w leczeniu alkoholizmu jest zawsze przyznanie się do problemu, otwarcie na specjalistyczną pomoc oraz chęć znalezienia odpowiedzi jak przestać pić.

Alkoholizm opiera się na uzależnieniu psychicznym, dlatego też podstawowym założeniem leczenia jest usuwanie wszelkiego typu zaburzeń psychosomatycznych, a także zwiększanie zdolności osoby uzależnionej do rozpoznawania własnych problemów osobistych i nauki ich rozwiązywania

BORYKASZ SIĘ 
Z NAŁOGIEM

dzwoń 24h
tel 728 163 963

Oferujemy skuteczną pomoc
Zwycięstwo nad nałogiem
jest w zasięgu twoich możliwości.

Daj sobie szansę i zobacz sukcesy innych osób.
W niczym się od nich nie różnisz.
Centrum Terapii Uzależnień Szczecin

Copyright © 2019   www.ctu.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.

Facebook

YouTube