Terapia rodzinna

Ochrona rodziny w drodze terapii rodzinnej w Szczecinie

Terapia rodzinna


Leczenie systemowe

Dziedzina terapii rodzinnej ma wiele aspektów w działalności Centrum Terapii Uzależnień w Szczecinie. Różnorodność proponowanych rozwiązań wynika z naszego doświadczenia oraz szerokiego wachlarza możliwości niesienia pomocy. Na ogólnym tle polskich ośrodków terapeutycznych jesteśmy jedną z lepiej pod tym względem zorganizowanych firm, ponieważ terapia rodzinna wciąż nie jest w naszym kraju wystarczająco szeroko dostępna. Z biegiem czasu sytuacja na pewno się zmieni, coraz częściej na terapię rodzinną kierują pedagodzy szkolni i lekarze.

Terapia rodzinna - kiedy?

Terapia rodzinna jest skuteczna w przypadku konfliktów małżeńskich, problemów wychowawczych, konfliktów miedzy rodzicami a dorastającymi dziećmi oraz sytuacji kryzysowych, takich jak obecność w rodzinie przewlekłych chorób.

Bywa także uznawana za niezbędną formę terapii w leczeniu zaburzeń odżywiania i przydatną w przypadku takich problemów, dla których trudno znaleźć wytłumaczenie w szkolnych przeżyciach dziecka, czy jego relacji w grupach rówieśniczych. Powodem zgłoszenia na terapię rodzinną mogą być również konflikty dorosłych dzieci z rodzicami.

Terapia, której nie należy się obawiać

Tym co powstrzymuje naszych Pacjentów od udziału w terapii rodzinnej są rozmaite obawy, między innymi strach przed oceną, związany z mechanizmem warunkującym przekonanie, że „skoro ktoś nas skierował na terapię rodzinną, to może nie jesteśmy wystarczająco dobrymi rodzicami”. Inne obawy dotyczą samej sytuacji terapii, a wynikają z nieznajomości postępowania terapeuty. Tymczasem terapie rodzinna nie jest lekcją rodzicielstwa, ani żadnym testem, lecz konsultacją opartą na wzajemnym porozumieniu pozwalającym określić na czym polegają kłopoty z funkcjonalnością rzeczywistości rodzinnej i jak im zaradzić.

W rodzinie każdy się liczy

Ważna w przebiegu terapii jest obserwacja rodziny. Na pierwsze spotkanie zwykle zaprasza się wszystkie mieszkające ze sobą osoby. W zależności od sytuacji może się później okazać, że na kolejną sesję przychodzić będą np. tylko matka i syn, jeśli główny problem pojawił się akurat w ich relacji. Zdarza się też, że z rodziną pracuje więcej niż jeden terapeuta.

Każda rodzina ma swoją niepowtarzalną organizację życia, co ma wpływ przekazywane miedzy pokoleniami przekonania dotyczące dzieci, małżeństwa i roli rodziny w życiu jednostki. Głównym zadaniem terapii jest naprawienie relacji w rodzinie, umożliwia to budowa empatii i wzajemnego zrozumienia oraz nauka otwartej komunikacji pozbawionej ocen.

BORYKASZ SIĘ 
Z NAŁOGIEM

dzwoń 24h
tel 728 163 963

Oferujemy skuteczną pomoc
Zwycięstwo nad nałogiem
jest w zasięgu twoich możliwości.

Daj sobie szansę i zobacz sukcesy innych osób.
W niczym się od nich nie różnisz.
Centrum Terapii Uzależnień Szczecin

Copyright © 2019   www.ctu.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.

Facebook

YouTube