Leczenie uzależnień od Internetu

Posiadamy bogate doświadczenie w leczeniu uzależnienia od internetu

Uzależnienie od Internetu


Żyć on-line, albo wcale

Jak w każdym typie uzależnienia, również w przypadku siecioholizmu mamy do czynienia ze wzrostem tolerancji rozumianym tu jako potrzeba spotęgowanego wykonywania danej czynności w celu uzyskania zbliżonego poziomu psychosomatycznej gratyfikacji, np. obniżenia wewnętrznego napięcia, lub poprawy samopoczucia.

Uzależnienie od internetu generuje również symptomy odstawienne, które pojawiają się przy ograniczeniu możliwości przejawiania danego zachowania. Występują one głównie w sferze emocjonalnej, behawioralnej i poznawczej, ale mogą również wystąpić jako fizyczny ból (np. migreny).

Dialog poza siecią

Sednem procesu proponowanej przez CTU terapii jest relacja prowadząca do zmiany, która ma swą podstawę w dialogu, a dokładnie w ukierunkowanej rozmowie. Terapeuta stanowiący stronę dialogu zmierza do tego, aby wywołać u Pacjenta samodzielnie sformułowaną motywację do zmiany i wzmocnienie jej. Towarzyszy temu określona atmosfera, nazywana przez specjalistów duchem dialogu motywującego. Jego wyrazem jest troska o dobro Klienta, akceptacja okazywana Klientowi, stała współpraca i dbałość o przestrzeń, w której klient samodzielnie wymienia powody zmiany. Dzięki temu klient może samodzielnie dojść do tego, co uważa za dobre rozwiązanie.

Liczy się motywacja

Motywacja nie jest cechą ani zmienną osobowościową. Jest stanem płynnym i dynamicznym, może zmieniać postać od zobowiązania do podjęcia konkretnych działań, po automatyczny powrót do starych nawyków. Co najważniejsze, motywacja jest kluczowa dla zmiany, wymaga więc odpowiedniego podejścia i rozpoznania swoich charakterystycznych cech. Dzięki temu proces leczenia przebiega na zasadzie współpracy Pacjenta i terapeuty, a nie dyktowania rozwiązań. Uznanie i podkreślenie autonomii Klienta prowokują jego samoukierunkowanie przy jednoczesnej możliwości wykorzystania jego własnych pomysłów w osiągnięciu celu.

BORYKASZ SIĘ 
Z NAŁOGIEM

dzwoń 24h
tel 728 163 963

Oferujemy skuteczną pomoc
Zwycięstwo nad nałogiem
jest w zasięgu twoich możliwości.

Daj sobie szansę i zobacz sukcesy innych osób.
W niczym się od nich nie różnisz.
Centrum Terapii Uzależnień Szczecin

Copyright © 2019   www.ctu.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.

Facebook

YouTube