Konsultacje w CTU

Profesjonalne wsparcie i duże perspektywy powrotu do zdrowia

Konsultacje


Spotkanie konsultacyjne - dla kogo?

Centrum Terapii Uzależnień w Szczecinie zaprasza na konsultacje i porady osoby które:

  • nadużywają lub są uzależnione od substancji psychoaktywnych (leki, alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze)
  • mają kontakt z osobą nadużywającą, uzależnioną, ale nie wiedzą co robić, ani w jaki sposób pomóc
  • są po terapii uzależnienia, np. stacjonarnej, ambulatoryjnej, albo po terapii przerwanej z różnych powodów

Pierwszy kontakt

Pierwsza wizyta w naszej placówce służy nawiązaniu kontaktu i ma charakter konsultacyjny. Podczas Państwa pierwszej wizyty certyfikowany terapeuta uzależnień przeprowadza wstępny wywiad oraz formułuje wstępną diagnozę pod kątem uzależnienia.

Najczęściej odbywają się potem dalsze spotkania konsultacyjne (około dwóch, lub trzech), których celem jest motywowanie do podjęcia terapii. Niekiedy wymagana bywa również konsultacja psychiatryczna lub psychologiczna.

Rozwój sytuacji

Po spotkaniach konsultacyjnych, terapeuta przeprowadza diagnozę problemów Klienta. Etap diagnostyczny kończy się wspólnym ustaleniem indywidualnego planu terapii.

Wstępnie opracowywana strategia uwzględnia przede wszystkim potrzeby i możliwości Klienta. Dalszym krokiem mogą być na przykład godzinne spotkania indywidualne z terapeutą odbywane raz w tygodniu, wspierane są terapią grupową, wszystko jednak zależy od sytuacji każdej pojedynczej osoby, która się do nas zgłasza.

Nie ma sytuacji bez wyjścia

Centrum Terapii Uzależnień w Szczecinie jest specjalistycznym ośrodkiem ochrony zdrowia, dlatego nie wszystkie zgłaszane problemy wymagają interwencji naszych specjalistów. Dysponujemy jednakże konkretną i zróżnicowaną bazą propozycji pomocowych, a dzięki temu ktokolwiek się do nas zwróci, na pewno nie zostanie pozostawiony samemu sobie.

BORYKASZ SIĘ 
Z NAŁOGIEM

dzwoń 24h
tel 728 163 963

Oferujemy skuteczną pomoc
Zwycięstwo nad nałogiem
jest w zasięgu twoich możliwości.

Daj sobie szansę i zobacz sukcesy innych osób.
W niczym się od nich nie różnisz.
Centrum Terapii Uzależnień Szczecin

Copyright © 2019   www.ctu.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.

Facebook

YouTube